Szkoła Podstawowa im Kornela Makuszyńskiego w Mokrej Prawej
Mokra Prawa 82A
96-100 Skierniewice

p. o. dyrektora - Pani Bogumiła Zienkiewicz
spmokraprawa@wp.pl

tel. 046 833-46-33
REGON 001130207

Urząd Gminy Skierniewice informuje, iż zostały ustalone terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do publicznych szkół podstawowych oraz do oddziałów przedszkolnych w tych szkołach na rok szkolny 2018/2019. ni Zainteresowane osoby proszę
o zapoznanie się z zarządzeniami Wójta Gminy Skierniewice.