Lp

 

 Karta informacyjna

 

1

 

Numer karty/rok

 

 10/2016

 

2

 

Rodzaj dokumentu

 

 Projekt prognozy oddziaływania na środowisko dot. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skierniewice dla fragmentów obrębów wsi Mokra Prawa, Sierakowice Prawe

3

 

Temat dokumentu

 

 Projekt Prognozy oddziaływania na środowisko

4

 

Nazwa dokumentu

 

 Projekt Prognozy oddziaływania na środowisko dot. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skierniewice dla fragmentów obrębów wsi Mokra Prawa, Sierakowice Prawe

5

 

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

 

Zmianą planu objęty jest obszar przylegający do terenów komunikacji oraz drogi krajowej granicach obrębów: Mokra Prawa, Sierakowice Prawe. Prognoza stanowi analizę i ocenę potencjalnych oddziaływań na środowisko i skutków, jakie mogą mieć miejsce w wyniku realizacji ustaleń zawartych w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

6

 

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

Województwo Łódzkie, Powiat Skierniewicki,

Gmina Skierniewice, miejscowości Mokra Prawa, Sierakowice Prawe.                                                                

 

7

 

 Znak sprawy

 

 RGK.6722.3.2016

 

8

 

 Dokument wytworzył

 

Wójt Gminy Skierniewice.

9

 

 Data dokumentu

 

 wrzesień 2016r.

 

10

 

 Dokument zatwierdził

 

 Nie dotyczy

 

11

 

 Data zatwierdzenia dokumentu

 Nie dotyczy

 

12

 

 Miejsce przechowywania dokumentu

 

 Urząd Gminy Skierniewice,

 96-100 Skierniewice, ul. Reymonta 23.

 Referat Rozwoju i Gospodarki Komunalnej pok. nr 209;   tel. 46-819-56-05

13

 

 Adres elektroniczny zawierający odnośnik

 do dokumentu

 Brak

 

14

 

 Czy dokument jest ostateczny tak/nie

 nie

 

15

 

 Numery kart innych dokumentów w sprawie

 

 

16

 

 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

 20.02.2017r.

 

17

 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

 Brak

18

 Uwagi

 Brak