Skierniewice,  26 lipca  2017r.


RGK.7021.5.19.2017     


O G Ł O S Z E N I E
 
 W związku z koniecznością przeprowadzenia w dniu  27 lipca 2017r. (czwartek) prac
na gminnej sieci wodociągowej, GMINA SKIERNIEWICE – DOSTAWCA WODY informuje,
że w godzinach  1200 – 18 00dla miejscowości:
• MOKRA PRAWA  (oprócz nr 1-29), SIERAKOWICE PRAWE, BOROWINY :

nastąpi przerwa w dostawie wody.


Otrzymują:
1. sołtysi  w/w wsi