I N F O R M A C J A

Informuję, że w dniu 13 kwietnia 2018 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Skierniewicach , ul. Reymonta 23, odbędzie się Sesja Rady Gminy Skierniewice.

Przewodniczący Rady Gminy

Paweł Nagórski