Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Skierniewicach

Kolorowy pasek

Mapa biuletynu


Informacje ogólne
    Dane podstawowe (1)
    Aktualności (386)

Organy
    Wójt Gminy (1)
    Zastępca Wójta (1)
    Sekretarz (1)
    Skarbnik (1)
    Rada (0)
        2006-2010 (0)
            Przewodniczący rady (1)
            Skład rady (1)
            Komisje (0)
                Komisja Rewizyjna (1)
                Komisja Mienia Komunalnego i Finansów (1)
                Komisja Oświaty, Kultury i Sportu (1)
                Komisja Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa (1)
        2010-2014 (0)
            Przewodniczący Rady (1)
            Skład Rady (1)
            Komisje (0)
                Komisja Rewizyjna (1)
                Komisja Mienia Komunalnego i Finansów (1)
                Komisja Oświaty, Kultury i Sportu (1)
                Komisja Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa (1)
        2014-2018 (0)
            Przewodniczący Rady (1)
            Skład Rady (1)
            Komisje (0)
                Komisja Rewizyjna (1)
                Komisja Mienia Komunalnego i Finansów (1)
                Komisja Oświaty, Kultury i Sportu (1)
                Komisja Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa (1)
        2018-2023 (0)
            Przewodniczący Rady (2)
            Skład Rady (1)
            Komisje (0)

Gmina
    Charakterystyka ogólna (1)
    Struktura organizacyjna (3)
    Sołectwa (1)
    Rejestr instytucji kultury (2)
    Dotacja Organizacje Pozarządowe (3)

Jednostki Organizacyjne
    BIP Jednostek Organizacyjnych (1)
    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (1)
    Gminna Biblioteka Publiczna (1)
    Szkoła Podstawowa im. Marii Rodziewiczówny w Żelaznej (1)
    Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Sierakowicach Prawych (1)
    Szkoła Podstawowa im Kornela Makuszyńskiego w Mokrej Prawej (1)
    Szkoła Podstawowa im Janusza Korczaka w Mokrej Lewej (1)
    Szkoła Podstawowa im. prof. Szczepana A. Pieniążka w Miedniewicach (1)
    Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Dębowej Górze (1)

Załatw sprawę
    Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ESP (1)
    Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania źródeł ciepła innych niż węgiel (1)
    Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (2)
    Ewidencja ludnosci i dowody osobiste (8)
    Podatki (2)
        Podatki 2011 (10)
        Podatki 2010 (2)
        Podatki 2012 (8)
        Podatki 2013 (0)
        Podatki 2014 (0)
        Podatki 2015 (6)
        Podatki 2016 (6)
        Podatki 2017 (9)
        Podatki 2019 (6)
    Drogi (6)
    Drzewa (5)
    Działalność gospodarcza (2)
    Woda (15)
    Wypis, wyrys, zaświdczenia RGK (1)
    Zwrot podatku akcyzowego (0)
        2017 (2)
    Wniosek o ustalenie nr porządkowego (1)
    Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników (1)
    Zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych (2)
    Gospodarka odpadami komunalnymi (8)
    Nieczystości ciekłe (2)

Budżet
    Budżet 2004 (8)
    Budżet 2005 (9)
    Budżet 2006 (8)
    Budżet 2007 (6)
    Budżet 2008 (5)
        Opisowe sprawozdania z budżetu 2008 (1)
    Budżet 2009 (1)
        Opisowe sprawozdania z budżetu 2009 (1)
    Budżet 2010 (4)
        Opisowe sprawozdania z budżetu 2010 (2)
    Budżet 2011 (3)
        Opisowe sprawozdania z budżetu 2011 (2)
    Budżet 2012 (1)
        Opisowe sprawozdania z budżetu 2012 (3)
    Budżet 2013 (0)
        Opisowe sprawozdanie z budżetu 2013 (1)
    Budżet 2014 (2)
        Opisowe sprawozdanie z budżetu 2014 (1)
    Budżet 2015 (2)
        Opinia RIO o wykonaniu budżetu za 2015 (1)
        Informacja o stanie mienia za 2015 (1)
        Sprawozdanie z wykanania budżetu za 2015 (1)
        Sprawozdanie z wykonania WPF za 2015 (1)
    Budżet 2016 (1)
        Opisowe sprawozdanie z budżetu 2016 (2)
    Budżet 2017 (1)
        Informacja o wykonaniu budżetu za I kwartał (1)
        Informacjka o wykonaniu budżetu za II kwartał (1)
        Informacjka o wykonaniu budżetu Gminy Skierniewice za III kwartał 2017 roku. (1)
        Informacjka o wykonaniu budżetu Gminy Skierniewice za IV kwartał 2017 roku. (1)
        Inforacja opisowa z wykonania budżetu Gminy Skierniewice za I półrocze 2017 roku (1)
        Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2017 udzielono pomocy publicznej (1)
        Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł w roku 2017r (1)
        Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 r. (1)
    Budżet 2018 (0)
        Informacja o wykonaniu budżetu za I kwartał (1)
        Informacja opisowa za I półrocze 2018 r. (1)
        Informacja kwartalna II kw 2018 r. (1)
        Opinia RIO o wykonaniu budżetu za I półrocze 2018 r. (1)
        Informacja o wykonaniu budżetu za III kwartał (1)
        Informacja o wykonaniu budżetu za 2018 rok (1)
        Informacja opisowa o wykonaniu budżetu za 2018 rok (1)
    Budżet 2019 (0)
        Informacja o wykonaniu budżetu za 2019 rok (0)
            Informacja o wykonaniu budżetu za I kwartał (1)
            Informacja o wykonaniu budżetu za II kwartał (1)
            Informacja o wykonaniu budżetu za III kwartał (1)
            Informacja o wykonaniu budżetu za IV kwartał (1)
        Informacja opisowa o wykonaniu budżetu (0)
            Informacja opisowa o wykonaniu budżetu za I półrocze 2019 r. (1)
            Informacja opisowa o wykonaniu budżetu za 2019 rok (1)
        Uchwała budżetowa i wieloletnia prognoza finansowa na 2019 rok (1)
        Sprawozdanie finansowe za 2019 rok (0)
            Sprawozdanie finansowe za 2019 rok - UG (1)
            Sprawozdanie finansowe za 2019 rok - Łączne (1)
    Budżet 2020 (0)
        Informacja o wykonaniu budżetu za 2020 rok (0)
            Informacja o wykonaniu budżetu za I kwartał (1)
            Informacja o wykonaniu budżetu za II kwartał (1)
            Informacja o wykonaniu budżetu za III kwartał (1)
            Informacja o wykonaniu budżetu za IV kwartał (1)
            Informacja o wykonaniu budżetu za styczeń - listopad 2020 (1)
            Informacja o wykonaniu budżetu za styczeń - grudzień 2020 (1)
        Informacja opisowa o wykonaniu budżetu (0)
            Informacja opisowa o wykonaniu budżetu za I półrocze 2020 roku (1)
            Informacja opisowa o wykonaniu budżetu za 2020 rok (1)
        Uchwała budżetowa i Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2020 rok (1)
        Sprawozdanie finansowe za 2020 rok (0)
            Sprawozdanie finansowe za 2020 rok - UG (1)
            Sprawozdanie finansowe za 2020 rok - łączne (1)
    Budżet 2021 (0)
        Informacja o wykonaniu budżetu za 2021 rok (0)
            Informacja o wykonaniu budżetu za miesiąc styczeń 2021 (1)
            Informacja o wykonaniu budżetu za I kwartał 2021 r. (1)
            Informacja o wykonaniu budżetu za II kwartał 2021 r. (1)
            Informacja o wykonaniu budżetu za III kwartał 2021 r. (1)
            Informacja o wykonaniu budżetu za miesiące styczeń - listopad 2021 r. (1)
            Informacja o wykonaniu budżetu za miesiące styczeń - grudzień 2021 r. (1)
            Informacja o wykonaniu budżetu za IV kwartał 2021 r. (1)
        Informacja opisowa o wykonaniu budżetu (0)
            Informacja opisowa o wykonaniu budżetu za I półrocze 2021 r. (1)
            Informacja opisowa o wykonaniu budżetu za 2021 rok (1)
        Sprawozdanie finansowe za 2021 rok (0)
            Sprawozdanie finansowe za 2021 rok - UG (1)
            Sprawozdanie finansowe za 2021 rok - łączne (1)
        Uchwała budżetowa i Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2021 rok (1)
        Zmiany do budżetu 2021 r. (1)
        Zmiany do WPF (1)
    Budżet 2022 (0)
        Informacja o wykonaniu budżetu za 2022 rok (0)
            Informacja o wykonaniu budżetu za miesiąc styczeń 2022 r. (1)
            Informacja o wykonaniu budżetu za I kwartał 2022 r. (1)
            Informacja o wykonaniu budżetu za II kwartał 2022 r. (1)
            Informacja o wykonaniu budżetu za III kwartał 2022 r. (1)
            Informacja o wykonaniu budżetu za miesiące styczeń - listopad 2022 r. (1)
            Informacja o wykonaniu budżetu za miesiące styczeń - grudzień 2022 r. (1)
            Informacja o wykonaniu budżetu za IV kwartał 2022 r (1)
        Informacja opisowa o wykonaniu budżetu (0)
            Informacja opisowa o wykonaniu budżetu za I półrocze 2022 r (1)
            Informacja opisowa o wykonaniu budżetu za 2022 rok (1)
        Sprawozdanie finansowe za 2022 rok (0)
            Sprawozdanie finansowe za 2022 rok - łączne (1)
            Sprawozdanie finansowe za 2022 rok - UG (1)
        Uchwała budżetowa i Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2022 rok (1)
        Zmiany do budżetu 2022 rok (1)
        Zmiany do WPF (1)
        Emisja obligacji (1)
    Budżet 2023 (0)
        Uchwała budżetowa i Wieloletnia Prognoza Finansowa na rok 2023 (1)
        Zmiany do budżetu 2023 r. (1)
        Infomacja o wykonaniu budżetu za 2023 rok (0)
            Informacja o wykonaniu budżetu za miesiąc styczeń 2023 r. (1)
            Informacja o wykonaniu budżetu za I kwartał 2023 r (1)
            Informacja o wykonaniu budżetu za II kwartał 2023 r (0)
            Informacja o wykonaniu budżetu za III kwartał 2023 r (0)
            Informacja o wykonaniu budżetu za IV kwartał 2023 r (0)
            Informacja o wykonaniu budżetu za miesiące styczeń - listopad 2023 r (0)
            Informacja o wykonaniu budżetu za miesiące styczeń - grudzień 2023 r (0)
        Informacja opisowa o wykonaniu budżetu (0)
            Informacja opisowa o wykonaniu budżetu za I półrocze 2023 roku (0)
            Informacja opisowa o wykonaniu budżetu za 2023 rok (0)
        Sprawozdanie finansowe za 2023 rok (0)
            Sprawozdanie finansowe za 2023 rok - łączne (0)
            Sprawozdanie finansowe za 2023 rok - UG (0)
        Zmiany do WPF (1)
        Emisja obligacji (1)
        Lokata (1)

Prawo lokalne
    Statut (1)
    Uchwały (0)
        2001 (41)
        2002 (39)
        2003 (55)
        2004 (68)
        2005 (47)
        2006 (44)
        2007 (68)
        2008 (53)
        2009 (54)
        2010 (56)
        2011 (45)
        2012 (55)
        2013 (57)
        2014 (66)
        2015 (73)
        2016 (62)
        2017 (64)
        2018 (89)
        2019 (89)
        2020 (104)
        2021 (72)
        2022 (71)
        2023 (32)
    Zarządzenia (0)
        2004 (35)
        2005 (37)
        2006 (44)
        2007 (61)
        2008 (36)
        2009 (56)
        2010 (30)
        2011 (1)
        2012 (35)
        2013 (64)
        2014 (29)
        2015 (73)
        2016 (63)
        2017 (26)
        2018 (11)
        2019 (64)
        2020 (51)
        2021 (11)
        2022 (8)
        2023 (2)
    Strategia rozwoju (7)
    Plan rozwoju lokalnego (1)
    Plan Gospodarki Odpadami (1)
    Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (1)
    Program Ochrony Środowiska (3)
    Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (3)
    Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (1)
    Gminny program opieki nad zabytkami (1)
    Strategia Problemów Społecznych (1)
    Protokoły Rady (585)

Przetargi
    Przetargi-Nieruchomości (32)
    Przetargi 2007 (0)
        Ogłoszenia (20)
        Wybrane oferty (11)
        Unieważnione (2)
    Przetargi 2008 (0)
        Ogłoszenia (32)
        Wybrane oferty (15)
        Unieważnione (3)
    Przetargi 2009 (0)
        Ogłoszenia (34)
        Wybrane oferty (12)
        Unieważnione (1)
    Przetargi 2010 (0)
        Ogłoszenia (33)
        Wybrane oferty (26)
        Unieważnione (4)
    Przetargi 2011 (0)
        Ogłoszenia (13)
        Wybrane oferty (7)
        Unieważnione (1)
    Przetargi 2012 (0)
        Ogłoszenia (7)
        Wybrane oferty (5)
        Unieważnione (0)
    Przetargi 2013 (0)
        Ogłoszenia (16)
        Wybrane oferty (5)
        Unieważnione (2)
    Przetargi 2014 (0)
        Ogłoszenia (31)
        Wybrane oferty (13)
        Unieważnione (4)
    Przetargi 2015 (1)
        Ogłoszenia (10)
        Wybrane oferty (4)
        Unieważnione (0)
    Przetargi 2016 (13)
        Wybrane Oferty (6)
        Unieważnione (1)
        Ogłoszenia art 86 ust 5 (2)
    Przetargi 2017 (14)
        Wybrane oferty (7)
        Unieważnione postępowania (2)
        Ogłoszenia art 86 ust 5 (8)
    Przetargi 2018 (12)
        Wybrane oferty (5)
        Unieważnione postępowania (1)
        Ogłoszenia art 86 ust 5 (6)
    Przetargi 2019 (25)
        Wybrane oferty (11)
        Unieważnione postępowania (0)
        Ogłoszenia art 86 ust 5 (11)
    Przetargi 2020 (11)
        Wybrane oferty (6)
        Unieważnione postępowania (0)
        Ogłoszenia art 86 ust 5 (6)
    Przetargi 2021 (1)
        INFORMACJA (1)
        POSTĘPOWANIA (4)
    Przetargi 2022 (19)
    Plan postępowań o udzielenie zamówień (2017) (1)
    Plan postępowań o udzielenie zamówień (2018) (1)
    Plan postępowań o udzielenie zamówień (2019) (1)
    Plan postępowań o udzielenie zamówień (2020) (1)
    Plan postępowań o udzielenie zamówień (2021) (1)
    Plan postępowań o udzielenie zamówień (2022) (1)
    Zapytania ofertowe (6)
    Zapytania ofertowe 2018 (10)
    Zapytania ofertowe 2019 (15)
    Zapytania ofertowe 2020 (9)
    Rozeznanie rynku (3)
    Zapytania ofertowe 2021 (3)
    Zapytania ofertowe 2022 (1)
    Przetargi 2023 (10)
    Plan postepowań o udzielenie zamówień (2023) (1)
    Zapytania ofertowe 2023 (2)

Oświadczenia majątkowe
    2014 - Koniec kadencji (16)
    2014 - nowa Rada - nowa kadencja (17)
    2014 (33)
    2015 (38)
    2016 (32)
    2017 (30)
    2018 (24)
    2018 - nowa Rada - nowa kadencja (15)
    2019 (37)
    2020 (31)
    2021 (33)
    2022 (31)
    2023 (17)

Ogłoszenia/Obwieszczenia
    2007 (15)
    2008 (13)
    2009 (6)
    2010 (15)
    2011 (19)
    2012 (17)
    2013 (13)
    2014 (12)
    2015 (4)
    2016 (11)
    2017 (6)
    2018 (7)
    2019 (9)
    2020 (30)
    2021 (10)
        Pomoc publiczna (1)
    2022 (27)
        Pomoc publiczna (1)
    2023 (10)
        Pomoc publiczna (1)

Ochrona Środowiska
    Publiczny dostępny wykaz danych 2008-2010 (0)
        Informacje (3)
            Formularz A (0)
                A1 - wniosek o wydanie decyzji (30)
        Formularz B (0)
            B1 - postanowienie (25)
            B2 - decyzje (26)
        Formularz E (0)
            E1 - raport o odziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (6)
    Publiczny dostępny wykaz danych 2011 (24)
    Publiczny dostępny wykaz danych 2012 (14)
    Badania wody (194)
    Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych (1)
    Publiczny dostępny wykaz danych 2013 (6)
    Opieka nad zwierzętami (2)
    Publiczny dostępny wykaz danych 2014 (15)
    Publiczny dostępny wykaz danych 2015 (9)
    Publiczny dostępny wykaz danych 2016 (17)
    Prognoza Odziaływania na Środowisko (1)
    Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi (10)
    Publiczny dostępny wykaz danych 2017 (3)
    Publiczny dostępny wykaz danych 2018 (1)
    Publiczny dostępny wykaz danych 2019 (7)
    Publiczny dostępny wykaz danych 2020 (8)
    Publiczny dostępny wykaz danych 2021 (5)
    Publiczny dostępny wykaz danych 2022 (11)
    Poprawa efektywności energetycznej budynków (2)
    Publiczny dostępny wykaz danych 2023 (5)

Wybory
    Wybory Parlamentarne 2009 (2)
    Wybory samorządowe 2010 (14)
    Wybory Prezydenta RP 2010 (15)
    Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011 (14)
    Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 (7)
    Wybory samorządowe 2014 (18)
    Wybory Prezydenta RP 2015 (9)
    Referendum ogólnokrajowe 2015 (8)
    Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 (10)
    Wybory samorządowe 2018 (16)
    Wybory Parlamentarne 2019 (11)
    Wybory do Sejmu i Senatu 2019 (11)
    Wybory Prezydenta RP 2020 (11)
    Wybory Prezydenta RP 28 czerwca 2020 (7)
    Wybory Prezydenta RP 2020 II tura (1)
    Wybory 2023 (3)

Wybory Ławników
    Ławnicy (1)
    Wybory Ławników 2023 (2)

Oferty pracy
    Ogłoszenia (4)
    Wyniki naboru (12)

Informacje
    Protokoły pokontrolne (1)
    Instrukcje obsługi (0)
    Statystyka (0)
    Różne (1)
        2020 (1)
    Wnioski i petycje (81)
    Informacja dla Banków (1)
    Raport Dostępności (2)

Zarządzanie kryzysowe
    Postępowanie w sprawach zagromadzeń (1)

Ochrona Danych Osobowych w Urzędzie
    IODO (1)
    KLAUZULE INFORMACYJNE (1)
    REJESTR ZBIORÓW (1)

Koncepcje
    Koncepcja rozwiązania technicznego kanalizacji sanitarnej na terenie Gminyy Skierniewice (1)

SESJE RADY GMINY SKIERNIEWICE
    TRANSMISJE Z SESJI (1)
    WYNIKI SESJI (1)
    KLAUZULA INFORMACYJNA (1)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij