I N F O R M A C J A

 

Informuję, że w dniu 06 lipca 2023 roku o godz. 10.00 w sali „Kuźnia Kultury” w Dębowej Górze odbędzie się LI Sesja Rady Gminy Skierniewice.

 

                                                                                           Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                 Witold Baranowski