Skierniewice, dnia  31.08.2016r.

Nasz Znak: RGK ZP 271.6.2016

 

 

 

Dotyczy

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

na zadanie pn.:

 

 

Remont nawierzchni drogi gminnej w m. Brzozów

 

W nawiązaniu do ww. postępowania Zamawiający informuje, że w załącznikach do SIWZ (nr 4,5,9) błędnie podano nazwę miejscowości – zamiast Brzozów pojawiła się nazwa Balcerów. Zamawiający informuje, iż poprawił błędne załączniki, a nazwa Balcerów pojawiła się omyłkowo. Ponadto informujemy, że jeżeli którakolwiek z ofert zawierać będzie stary załącznik Zamawiający przyjmie iż chodzi o nazwę Brzozów i kierować się będzie nr postępowania.

 

/Wójt Gminy

        Dominik Moskwa/