Skierniewice,    24 kwietnia  2018r.

RGK.7021.5.22.2018      

 

O G Ł O S Z E N I E

 

               

                W związku z potrzebą prowadzenia dalszych prac naprawczych związanych z awarią
na terenie Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Dębowa Góra, GMINA SKIERNIEWICE – DOSTAWCA WODY informuje, że w dniu  25 kwietnia  2018r. (środa) w godzinach 800-1100,
dla miejscowości:

·         Dębowa Góra, Ludwików, Rzymiec, Strobów, Balcerów , Nowe Rowiska od nr 52 do 63

 

mogą nastąpić przerwy w dostawie wody  i/lub spadki ciśnienia.