Wójt Gminy Skierniewice informuje iż z dniem 01 stycznia 2015 roku ulegają zmianie numery rachunków bankowych Gminy Skierniewice i Urzędu Gminy Skierniewice.

WYKAZ KONT BANKOWYCH

BZ WBK S.A:

Rachunek bieżący dochodów

91 1090 2590 0000 0001 2976 3310  

np. podatek od nieruchomości, rolny, leśny, transportowy, zajęcie pasa drogowego, wpływy
z opłaty eksploatacyjnej, za wodę, użytkowanie wieczyste itp.

 

Rachunek pomocniczy sum depozytowych

44 1500 1689 1216 8000 9904 000

wpłaty wadium

 

Rachunek budżetu - Gmina Skierniewice

51 1500 1689 1216 8000 9890 0000

wpływy z udziałów z urzędów Skarbowych i Ministerstwa Finansów oraz dotacje
i subwencje.