Skierniewice, 23 kwietnia 2018r.

RGK.7021.5.22.2018      

 

O G Ł O S Z E N I E

 

               

                W związku z awarią na terenie Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Dębowa Góra GMINA SKIERNIEWICE – DOSTAWCA WODY, informuje że w dniu  24 kwietnia  2018r. (wtorek)
w godzinach 900-1400, dla miejscowości:

·         Dębowa Góra, Ludwików, Rzymiec, Strobów, Balcerów , Nowe Rowiska od nr 52 do 63

 

mogą nastąpić przerwy w dostawie wody  i/lub spadki ciśnienia.

 

 

Otrzymują:

1. sołtysi w/w wsi