Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Sierakowicach Prawych
Sierakowice Prawe 69A
96-100 Skierniewice

dyrektor - Pani Agnieszka Pilipów
tel. 046 833-45-04
REGON 001130213
NIP:  836 16 90 800
e-mail:  spsierakowice@poczta.onet.pl 
strona  www.internetowa: sp-sierakowiceprawe.cba.pl

Urząd Gminy Skierniewice informuje, iż zostały ustalone terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do publicznych szkół podstawowych oraz do oddziałów przedszkolnych w tych szkołach na rok szkolny 2018/2019. Zainteresowane osoby proszę
o zapoznanie się z zarządzeniami Wójta Gminy Skierniewice.