Lp

 

 Karta informacyjna

 

1

 

Numer karty/rok

 

 3/2023

 

2

 

Rodzaj dokumentu

 

 Wniosek o wydanie decyzji

 

3

 

Temat dokumentu

 

 Ochrona powietrza, ochrona wód, ochrona powierzchni ziemi, ochrona przed hałasem, ochrona kopalin, ochrona zwierząt oraz roślin,

4

 

Nazwa dokumentu

 

 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

5

 

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

 

 Wniosek o wydanie decyzji dla przedsięwzięcia pn. „Zmiana założeń eksploatacyjnych w zakresie wykorzystywanych źródeł hałasu na istniejącym składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne (kwatera nr 2) zlokalizowanym na terenie Zakładu Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Julkowie, gm. Skierniewice”

6

 

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

 Województwo Łódzkie, Powiat Skierniewicki, Gmina Skierniewice, miejscowość Julków.                                                                

 

7

 Znak sprawy

 RGK.6220.2.2023

 

8

 

 Dokument wytworzył

 

„EKO-REGION” Sp. z o.o., ul. Bawełniana 18,

97-400 Bełchatów,

9

 

 Data dokumentu

 

 2023-02-08,

 

10

 

 Dokument zatwierdził

 

 Nie dotyczy

 

11

 

 Data zatwierdzenia dokumentu

 Nie dotyczy

 

12

 

 Miejsce przechowywania dokumentu

 

 Urząd Gminy Skierniewice,

 96-100 Skierniewice, ul. Reymonta 23.

 Referat Rozwoju i Gospodarki Komunalnej pok. nr 207

 Tel. 46-819-56-05

13

 

 Adres elektroniczny zawierający odnośnik

 do dokumentu

 Brak

 

14

 

 Czy dokument jest ostateczny tak/nie

 

 Nie

 

15

 

 Numery kart innych dokumentów w sprawie

 

 Nie dotyczy

 

16

 

 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

 

 2023-02-27

 

17

 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

 Brak

18

 Uwagi

 Brak