KOMUNIKAT
Wójt Gminy Skierniewice
informuje

 W siedzibie Urzędu Gminy Skierniewice przy ul. Reymonta 23 na tablicy informacyjnej oraz na stronach internetowych: www.skierniewice.bip.net.pl                            i www.gminaskierniewice.pl zamieszcza się na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie. Wykaz dotyczy lokali użytkowych położonych na terenie Gminy Skierniewice, przeznaczonych na prowadzenie punktów przedszkolnych.

Z wykazem można zapoznać się w dniach 23.07.2020 r. – 12.08.2020 r.