NASZ ZNAK: RGK ZP 271.8.2023

ODWODNIENIE W MIEJSCOWOŚCI ŻELAZNA

Informujemy, że postępowania o udzielenie zamówień publicznych prowadzone są z wykorzystaniem platformy zakupowej Marketplanet e-Zamawiający, która będzie podstawowym narzędziem  które umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. 

Wejście na prowadzone postępowanie poprzez link:

https://gminaskierniewice.ezamawiajacy.pl/pn/gminaskierniewice/demand/notice/public/102213/details