Na podstawie art. 36 § 3 ustawy z dnia  5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r., Nr 21, poz. 112 z późn. zm.)  informuję, iż został sporządzony spis wyborców dla wyboru posłów do Parlamentu Europejskiego  zarządzonych  na dzień 25 maja 2014 roku.

    Spis wyborców jest udostępniony do wglądu w Urzędzie Gminy Skierniewice, ul. Reymonta 23, pok. nr 102 w godz. od 8.00 do 15.00. Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek zainteresowanego, zawierający dane umożliwiające ustalenie tożsamości wyborcy w spisie wyborczym.

Wójt Gminy Skierniewice

Dominik Moskwa