Lp.

 Karta informacyjna

1

 

Numer karty/rok

 

 8/2012

 

2

 

Rodzaj dokumentu

 

 Decyzja

 

3

 

Temat dokumentu

 

 Ochrona powietrza, ochrona wód, ochrona powierzchni ziemi, ochrona przed hałasem, ochrona kopalin, ochrona zwierząt oraz roślin,

4

Nazwa dokumentu

 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

5

 

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

 

Decyzja dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi leśnej wyznaczonej w planie urządzania lasu jako dojazd pożarowy nr 8 w Nadleśnictwie Skierniewice, Obręb Skierniewice, Leśnictwo Staropol o długości 4+530km, w obrębie ewidencyjnym Ruda, działki nr 323/1201,329/1200,333/1201,333/1202,334/1201,334/1202,339/1200,340/1200,343/1200,344/1200, 350/1201,351/1201 - gmina Skierniewice

6

 

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

 Województwo Łódzkie, Powiat Skierniewicki,           Gmina Skierniewice,                                                                

 Miejscowość Ruda.

7

 

 Znak sprawy

 

 RGK.6220.12.2011

 

8

 

 Dokument wytworzył

 

Wójt Gminy Skierniewice.

9

 

 Data dokumentu

 

 2012-09-10

 

10

 

 Dokument zatwierdził

 

 Nie dotyczy

 

11

 

 Data zatwierdzenia dokumentu

 Nie dotyczy

 

12

 

 Miejsce przechowywania dokumentu

 

 Urząd Gminy Skierniewice,

 96-100 Skierniewice, ul. Reymonta 23.

 Referat Rozwoju i Gospodarki Komunalnej pok. nr 209

 Tel. 46-833-26-15 w.209.

13

 

 Adres elektroniczny zawierający odnośnik

 do dokumentu

 Brak

 

14

 

 Czy dokument jest ostateczny tak/nie

 

 Nie

 

15

 

 Numery kart innych dokumentów w sprawie

 

 23/2011,24/2011,2/2012.

 

16

 

 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

 

 2012-09-11

 

17

 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

 Brak

18

 Uwagi

 Brak