Uprzejmie informuję, iż zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw Nr 170, poz. 1146 rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 września 2010 r. w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
Rozporządzenie to dostępne jest na stronie internetowej  - http://www.dziennikustaw.gov.pl/ .