I N F O R M A C J A

Informuję, że w dniu 25 maja 2022 roku o godz. 10.00 w sali „Kuźnia Kultury” w Dębowej Górze odbędzie się XXXVIII Sesja Rady Gminy Skierniewice.

 

                                                                                        Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                               Witold Baranowski