Skierniewice,    15 czerwca  2018r.

RGK.7021.5.36.2018      

 

O G Ł O S Z E N I E

               

                W związku z zaplanowanymi pracami naprawczymi na gminnej sieci wodociągowej
 GMINA SKIERNIEWICE – DOSTAWCA WODY, informuje że w dniu  20 czerwca  2018r. (środa)
w godzinach 800-1200, dla miejscowości:

·         Dębowa Góra, Ludwików, Rzymiec, Strobów, Balcerów , Nowe Rowiska od nr 52 do 63

nastąpi  przerwa w dostawie wody.

 

Otrzymują:

1. sołtysi w/w wsi