Skierniewice, 07 sierpnia  2018r.

RGK.7021.5.45.2018                                                    

 

 

O G Ł O S Z E N I E

           

           

            W związku z koniecznością przeprowadzenia w dniu  08 sierpnia 2018r. (środa)
prac na gminnej sieci wodociągowej
, GMINA SKIERNIEWICE – DOSTAWCA WODY informuje,
że w godzinach  9
00 – 12 00dla miejscowości:

• MOKRA LEWA od nr 98 do  nr 135A i  SIERAKOWICE LEWE (Zatorze):

 

mogą nastąpić przerwy w dostawie wody.

 

Otrzymują:

  1. sołtysi  w/w wsi