Lp

 

 Karta informacyjna

 

1

 

Numer karty/rok

 

 9/2015

 

2

 

Rodzaj dokumentu

 

 Wniosek o wydanie decyzji

 

3

 

Temat dokumentu

 

 Ochrona powietrza, ochrona wód, ochrona powierzchni ziemi, ochrona przed hałasem, ochrona kopalin, ochrona zwierząt oraz roślin,

4

 

Nazwa dokumentu

 

 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

5

 

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

 

 Wniosek o wydanie decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowie i przebudowie oczyszczalni ścieków w Mokrej Prawej – budowa zbiornika biogazu.

6

 

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

 Województwo Łódzkie, Powiat Skierniewicki, Gmina Skierniewice,                                                                 

 Miejscowość Mokra Prawa

7

 Znak sprawy

 RGK.6220.7.2015

 

8

 

 Dokument wytworzył

 

Anna Misiak, ENVIROTECH-Sp. z o.o.

ul. Jana Kochanowskiego 7, 60-845 Poznań.

Pełnomocnik inwestora; Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Sp. z o.o.

Mokra Prawa 30,96-100 Skierniewice.

9

 

 Data dokumentu

 

 Data wpływu; 2015-11-16

 

10

 

 Dokument zatwierdził

 

 Nie dotyczy

 

11

 

 Data zatwierdzenia dokumentu

 Nie dotyczy

 

12

 

 Miejsce przechowywania dokumentu

 

 Urząd Gminy Skierniewice,

 96-100 Skierniewice, ul. Reymonta 23.

 Referat Rozwoju i Gospodarki Komunalnej pok. nr 209

 Tel. 46-819-56-05

13

 

 Adres elektroniczny zawierający odnośnik

 do dokumentu

 Brak

 

14

 

 Czy dokument jest ostateczny tak/nie

 

 Nie

 

15

 

 Numery kart innych dokumentów w sprawie

 

 Nie dotyczy

 

16

 

 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

 

 2015-12-18

 

17

 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

 Brak

18

 Uwagi

 Brak