Skierniewice, 07 czerwca  2018r.

RGK.7021.5.32.2018                                                    

 

 

O G Ł O S Z E N I E

           

            W związku z koniecznością przeprowadzenia w dniu  11 czerwca 2018r. (poniedziałek)
prac na gminnej sieci wodociągowej
, GMINA SKIERNIEWICE – DOSTAWCA WODY informuje,
że w godzinach  10
00 – 12 00dla miejscowości:

• MOKRA, SIERAKOWICE LEWE (Stara Wieś, Przecinka) :

 

nastąpi przerwa w dostawie wody.

 

 

Otrzymują:

  1. sołtysi  w/w wsi