I N F O R M A C J A


Informuję, że w dniu 8 sierpnia 2018 roku o godz. 10.00 w sali

konferencyjnej Urzędu Gminy w Skierniewicach, ul. Reymonta 23,

odbędzie się Sesja Rady Gminy w Skierniewicach

                                    Przewodniczący Rady Gminy
                                                    Paweł Nagórski