I N F O R M A C J A

Informuję,  że w dniu  13 czerwca  2019 roku  o godz.  10.00 w  sali  konferencyjnej  Urzędu  Gminy  w Skierniewicach , ul. Reymonta 23, odbędzie się  Sesja  Rady  Gminy  Skierniewice.

 

                                                                                              Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                                 Witold Baranowski