I N F O R M A C J A

 

Informuję, że w dniu 3 sierpnia 2020 roku o godz. 10.00 w „Kuźni Kultury” w Dębowej Górze, odbędzie się Sesja Rady Gminy Skierniewice.

 

                                                                                              Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                         Witold Baranowski