Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Dębowej Górze
Debowa Góra 42A
96-116 Dębowa Góra


dyrektor - Pan Paweł Koźbiał

spdg@vp.pl

tel. 046 831-33-93
REGON 001130220

Urząd Gminy Skierniewice informuje, iż zostały ustalone terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do publicznych szkół podstawowych oraz do oddziałów przedszkolnych w tych szkołach na rok szkolny 2018/2019. Zainteresowane osoby proszę
o zapoznanie się z zarządzeniami Wójta Gminy Skierniewice.