Informujemy, że zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych są przyjmowane u inspektora Urzędu Gminy ds. Obsługi Rady i jej organów Pani Kamili Wójcik w pok. 202 w godz. urzędowania Urzędu (prosimy o zgłaszanie się do godziny15.00).