I N F O R M A C J A

Informuję,  że w dniu  30  sierpnia  2019 roku  o godz.  9.00 w OSP  Mokra  Prawa, odbędzie się  Sesja  Rady  Gminy  Skierniewice.

                                                                                                                         Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                         Witold Baranowski