I N F O R M A C J A

 

Informuję, że w dniu 28 czerwca 2023 roku o godz. 10.00 w sali „Kuźnia Kultury” w Dębowej Górze odbędzie się L Sesja Rady Gminy Skierniewice.

 

                                                                                             Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                    Witold Baranowski