Skierniewice,  21 listopada 2016r.

RGK.7021.5.26.2016                                                    

 

 

O G Ł O S Z E N I E

           

            W związku z koniecznością przeprowadzenia w dniu  23 listopada 2016r. (środa) prac
na gminnej sieci wodociągowej  w miejscowości Mokra Lewa
, GMINA SKIERNIEWICE – DOSTAWCA WODY, informuje że w godzinach 900 – 14 00dla miejscowości:

• Mokra Lewa i Sierakowice Lewe (Zatorze):

nastąpi przerwa w dostawie wody.

 

Otrzymują:

  1. sołtysi  w/w wsi