Lp

 

 Karta informacyjna

 

1

 

Numer karty/rok

 

 13/2016

 

2

 

Rodzaj dokumentu

 

 Pismo

 

3

 

Temat dokumentu

 

opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

4

 

Nazwa dokumentu

 

 Pismo opiniujące projekt zmiany  miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego gminy Skierniewice dla fragmentu obrębu wsi: SGGW Żelazna  wraz z prognozą oddziaływania zmiany planu na środowisko

 

5

 

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

 

 Pismo dotyczy projektu zmiany  miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego gminy Skierniewice dla fragmentu obrębu wsi: SGGW Żelazna  wraz z prognozą oddziaływania zmiany planu na środowisko

 

6

 

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

 Województwo Łódzkie, Powiat Skierniewicki, Gmina Skierniewice, miejscowość Żelazna.                                                                

 

7

 Znak sprawy

 RGK.6722.2.2016

 

8

 

 Dokument wytworzył

 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi

9

 

 Data dokumentu

 

 Data wpływu: 27.06.2016r.

 

10

 

 Dokument zatwierdził

 

 Nie dotyczy

 

11

 

 Data zatwierdzenia dokumentu

 Nie dotyczy

 

12

 

 Miejsce przechowywania dokumentu

 

 Urząd Gminy Skierniewice,

 96-100 Skierniewice, ul. Reymonta 23.

 Referat Rozwoju i Gospodarki Komunalnej pok. nr 209

 Tel. 46-819-56-05

13

 

 Adres elektroniczny zawierający odnośnik

 do dokumentu

 Brak

 

14

 

 Czy dokument jest ostateczny tak/nie

 

 Nie

 

15

 

 Numery kart innych dokumentów w sprawie

 

 9/2016

 

16

 

 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

 

 20.02.2017r.

 

17

 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

 Brak

18

 Uwagi

 Brak