Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Reymonta 23
96-100 Skierniewice
pok. 111,112,113

p.o. Kierownik: Pani Beata Kosowska
tel. 046 833-27-61
REGON 005281080