I N F O R M A C J A

Informuję, że w dniu 31 maja 2023 roku o godz. 10.00 w sali „Kuźnia Kultury” w Dębowej Górze odbędzie się XLIX Sesja Rady Gminy Skierniewice.

Przewodniczący Rady Gminy

Witold Baranowski