Apel w sprawie gospodarowania wodą
w gminie Skierniewice

Uprzejmie prosi się mieszkańców gminy Skierniewice o bardzo oszczędne gospodarowanie wodą, ze względu na długotrwały brak opadów atmosferycznych i suszę.

Szczególnie dotyczy to podlewania wodą z gminnej sieci wodociągowej tuneli foliowych, upraw rolnych, ogródków przydomowych, działkowych oraz innych terenów zielonych
(m.in. trawników) i napełniania basenów ogrodowych. 

Podlewanie w godzinach wieczornych przez dużą liczbę użytkowników powoduje spadek ciśnienia w sieci oraz braki wody do celów socjalno-bytowych. W miarę możliwości należy korzystać
z alternatywnych źródeł zasilania w wodę.

Pogarszanie się sytuacji w zakresie zapewnienia wody
do celów konsumpcyjnych spowoduje wydanie zakazu podlewania.

 

 

                                                                  Wójt Gminy Skierniewice

 

                                                                      /Dominik Moskwa/