NASZ ZNAK: RGK ZP 271.11.2022

 

Przedmiot zamówienia:

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi z terenu Gminy Skierniewice”

 

 

Informujemy, że postępowania o udzielenie zamówień publicznych prowadzone są z wykorzystaniem platformy zakupowej Marketplanet e-Zamawiający, która będzie podstawowym narzędziem  które umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.

Wejście na prowadzone postępowanie poprzez link:

 

https://gminaskierniewice.ezamawiajacy.pl/pn/gminaskierniewice/demand/notice/public/77786/details