Od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub zarządca budynku zobowiązany jest złożyć deklarację o sposobie jego ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Można to zrobić zarówno przez internet, jak i w tradycyjnej formie.

Każdy właściciel lub zarządca budynku zobowiązany jest do oświadczenia o posiadanych źródłach ciepła i spalania paliw o mocy mniejszej niż 1 MW.

Kto jest zobowiązany do złożenia deklaracji?

  • w przypadku budynków jednorodzinnych obowiązek wypełnienia deklaracji spoczywa na właścicielu budynku;
  • w przypadku budynków wielorodzinnych obowiązek wypełnienia deklaracji spoczywa na podmiocie zarządzającym budynkiem (wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia mieszkaniowa, podmiot administrujący lub właściciel).

Jak i gdzie składać deklaracje?

  • w formie elektronicznej - bezpośrednio wprowadzając dane do bazy CEEB poprzez e-formularz
  • w formie papierowej – bezpośrednio w urzędzie właściwym dla umiejscowienia budynku bądź wysyłając pocztą.

Deklarację w formie papierowej można składać:

wysyłając na adres: Urząd Gminy Skierniewice ul. Reymonta 23, 96-100 Skierniewice

składając: Urząd Gminy Skierniewice ul. Reymonta 23, 96-100 Skierniewice.

Terminy złożenia deklaracji

  • do dnia 30 czerwca 2022 r. dla instalacji uruchomionych przed 1 lipca 2021 r.
  • 14 dni – od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.

Pliki do pobrania

Więcej informacji

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące CEEB można odnaleźć na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlaneg

Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków;
  • ustawa z dnia 28 października 2020 o zmianie ustawy wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw.