KOMUNIKAT

Wójt Gminy Skierniewice
informuje

            W siedzibie Urzędu Gminy Skierniewice przy ul. Reymonta 23 na tablicy informacyjnej wywiesza się na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych  do sprzedaży w trybie przetargu, położonych w miejscowości:

- Budy Grabskie, ozn. jako dz. nr 503/1 o pow. 0,0910 ha, nr 503/2 o pow. 1,3107 ha;

- Zalesie, ozn. jako dz. nr 238/3 o pow. 0,0400 ha.

 

Z wykazem można zapoznać się w dniach 28.08 – 17.09.2014 r.

 

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać telefonicznie             pod nr (46) 819 56 11 lub osobiści w Urzędzie Gminy Skierniewice, pok. 112.