Gminna Biblioteka Publiczna w Skierniewicach z/s w Debowej Górze
Dębowa Góra 42A
96-116 Dębowa Góra

REGON 000957525

Dyrektorem jest Pani Barbara Zofia Śledź.
Przedmiotem działalności jest gromadzenie,
opracowywanie oraz udostępnianie zbiorów bibliotecznych.

Księgozbiór składa się z 42 774 woluminów, 62 zbiorów specjalnych.

W załączeniu Uchwała Rady Gminy Skierniewice nr XXXIV/205/06 z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie przeksztalcenia Gminnej Biblioteki Publicznej z/s w Debowej Górze. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 212 poz. 1665 z 16 czerwca 2006r.).