UWAGA! Zmiana terminu zebrań sołeckich w sołectwach Mokra Prawa i Mokra.
Zebrania w celu wyboru sołtysa i rady sołeckiej w Mokrej Prawej odbędzie się w dniu 10.03.2015 r. o godz. 17.00 w Mokrej w dniu 11.03.2015 r. o godz. 17.00