Skierniewice,  12 lipca  2018r.

RGK.7021.5.44.2018                                                    

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

           

            W związku z koniecznością przeprowadzenia w dniu  16 czerwca 2018r. (poniedziałek)
prac na gminnej sieci wodociągowej
, GMINA SKIERNIEWICE – DOSTAWCA WODY informuje,
że w godzinach  8
00 – 12 00dla miejscowości:

·    MOKRA PRAWA

·    SIERAKOWICE PRAWE

·    BOROWINY

nastąpi przerwa w dostawie wody.

 

Otrzymują:

  1. sołtysi  w/w wsi