Lp

 

 Karta informacyjna

 

1

 

Numer karty/rok

 

 14/2016

 

2

 

Rodzaj dokumentu

 

 pismo

 

3

 

Temat dokumentu

 

 Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

4

 

Nazwa dokumentu

 

 Opinia  sanitarna opiniująca projekt zmiany  miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego gminy Skierniewice dla fragmentów obrębów wsi: Balcerów, Dębowa Góra, Józefatów, Żelazna  wraz z prognozą oddziaływania zmiany planu na środowisko

 

5

 

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

 

Opinia  dotyczy projektu zmiany  miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego gminy Skierniewice dla fragmentów obrębów wsi: Balcerów, Dębowa Góra, Józefatów, Żelazna  wraz z prognozą oddziaływania zmiany planu na środowisko

 

6

 

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

Województwo Łódzkie, Powiat Skierniewicki, Gmina Skierniewice, miejscowości Balcerów, Dębowa Góra, Julków, Żelazna.                                                                                        

7

 

 Znak sprawy

 

 RGK.6722.1.2016

 

8

 

 Dokument wytworzył

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach

9

 

 Data dokumentu

 

 Data wpływu: 07.07.2016r.

 

10

 

 Dokument zatwierdził

 

 Nie dotyczy

 

11

 

 Data zatwierdzenia dokumentu

 Nie dotyczy

 

12

 

 Miejsce przechowywania dokumentu

 

 Urząd Gminy Skierniewice,

 96-100 Skierniewice, ul. Reymonta 23.

 Referat Rozwoju i Gospodarki Komunalnej
 pokój nr 209; tel. 46-819-56-05

13

 

 Adres elektroniczny zawierający odnośnik

 do dokumentu

 Brak

 

14

 

 Czy dokument jest ostateczny tak/nie

 Tak

 

15

 

 Numery kart innych dokumentów w sprawie

 

 8/2016; 12/2016

 

16

 

 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

 20.02.2017r.

 

17

 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

 Brak

18

 Uwagi

 Brak