I N F O R M A C J A

Informuję, że w dniu 24 listopada 2021 roku o godz. 10.00 w sali „Kuźnia Kultury” w Dębowej Górze odbędzie się Sesja Rady Gminy Skierniewice.

 

 

                                                                                                 Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                     Witold Baranowski