Skierniewice, 19 sierpnia  2015r.       

RGK.7021.5.19.2015

O G Ł O S Z E N I E

                                                                                 

                                                          

            W związku z zaplanowanymi na dzień   25 sierpnia  2015r. (wtorek)  pracami naprawczymi na gminnej sieci wodociągowej  w miejscowości Miedniewice i Pamiętna, GMINA SKIERNIEWICE – DOSTAWCA WODY, informuje że w godzinach 900 – 14 00dla miejscowości :

• Miedniewice, Miedniewice Topola, Pamiętna, Samice,

nastąpi przerwa w dostawie wody

 

Otrzymują:

1. sołtysi  w/w wsi