Elektroniczna Skrzynka Podawcza  - Platforma E-PUAP

W celu przesłania dokumentu do Urzędu należy założyć konto (założenie konta jest bezpłatne) oraz zalogować się jako użytkownik w platformie e-puap, procedura zakładania konta i logowania w instrukcji użytkownika. Następnie przejść do katalogu usług i wybrać urząd do którego chcemy przesłać dokument

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

 1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego
 2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu (8:00 do 16:00) do Sekretariatu urzędu mieszczącego się w pokoju nr 211  przy ul. Reymonta 23 w Skierniewicach na następujących nośnikach danych:
  1. Płyta CD
  2. Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0

          Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

 1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes
 2. Akceptowalne formaty załączników to:
  1. DOC, RTF
  2. XLS
  3. CSV
  4. TXT
  5. GIF, TIF, BMP, JPG
  6. PDF
  7. ZIP
 3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
 4. dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Elektroniczną skrzynkę podawczą udostępniło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji