I N F O R M A C J A


Informuję, że w dniu 30 grudnia 2014 roku o godz. 10.00 w sali

konferencyjnej Urzędu Gminy w Skierniewicach, ul. Reymonta 23,

odbędzie się Sesja Rady Gminy w Skierniewicach.