Skierniewice,  05 września  2017r.

RGK.7021.5.21.2017                                                    

 

O G Ł O S Z E N I E

           

            W związku z koniecznością przeprowadzenia w dniu  06 września 2017r. (środa)
prac na gminnej sieci wodociągowej
, GMINA SKIERNIEWICE – DOSTAWCA WODY informuje,
że w godzinach  9
00 – 14 00dla miejscowości:

SIERAKOWICE PRAWE, BOROWINY :

nastąpi przerwa w dostawie wody.

 

Wyłączeniem nie są objęte nieruchomości o numerach porządkowych:

 

SIERAKOWICE PRAWE – od 1B do 1J, dz. nr ewiden. 705 oraz 24A, 24B, 69B, 140C, 141A, 142, 142A, 143, 144

 

Otrzymują:

1.                  sołtysi  w/w wsi