Skierniewice, 2 października 2017 r.

Znak: RGK.6121.42.2017

Właściciele lasów w obrębach
ewidencyjnych :
Balcerów,
Borowiny, Budy Grabskie,
Józefatów, Pruszków, Rowiska,
Ruda, Samice, Sierakowice Prawe,
Strobów i Zalesie.

ZAWIADOMIENIE

Wójt Gminy Skierniewice , w trybie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U.2017.788), zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla wyżej wymienionych obrębów ewidencyjnych. Projekty Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu wyłożone będą na okres 60 dni w Urzędzie Gminy Skierniewice przy ul. Reymonta 23. Z planami można zapoznać się w godzinach pracy Urzędu Gminy w pokoju nr 112.

Informuję, że zatwierdzony Uproszczony Plan Urządzenia Lasu będzie podstawą do naliczenia podatku leśnego. Ponadto zgodnie z art. 21 ust. 5 ustawy o lasach, w terminie

30 dni od daty wyłożenia projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu.

W sprawie złożonych zastrzeżeń i wniosków Starosta Skierniewicki wydaje decyzje – o ich uznaniu lub nieuznaniu.

Otrzymują:
1. Sołtys wsi Balcerów
2. Sołtys wsi Borowiny
3. Sołtys wsi Budy Grabskie
4. Sołtys wsi Józefatów
5. Sołtys wsi Pruszków
6. Sołtys wsi Nowe Rowiska i Stare Rowiska
7. Sołtys wsi Ruda
8. Sołtys wsi Samice
9. Sołtys wsi Sierakowice Prawe
10. Sołtys wsi Strobów
11. Sołtys wsi Zales