KOMUNIKAT

Wójt Gminy Skierniewice
informuje

            W siedzibie Urzędu Gminy Skierniewice przy ul. Reymonta 23 na tablicy informacyjnej oraz na stronach internetowych: www.skierniewice.bip.net.pl                            i www.gminaskierniewice.pl zamieszcza się na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia. Wykaz dotyczy lokalu użytkowego znajdującego się              w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Mokrej Prawej, usytuowanym na działce nr 455/1 w obrębie nr 9 Mokra Prawa.

 

Z wykazem można zapoznać się w dniach 2.07.2020 r. – 23.07.2020 r.