I N F O R M A C J A

 

Informuję, że w dniu 22 września 2020 roku o godz. 10.00 w OSP Mokra Lewa odbędzie się Sesja Rady Gminy Skierniewice.

 

                                                                                                                    Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                                 Witold Baranowski