Skierniewice,  21 czerwca  2018r.

RGK.7021.5.38.2018                                                    

 

O G Ł O S Z E N I E

           

            W związku z koniecznością przeprowadzenia w dniu  22 czerwca 2018r. (piątek)
prac na gminnej sieci wodociągowej
, GMINA SKIERNIEWICE – DOSTAWCA WODY informuje,
że w godzinach  9
00 – 12 00dla miejscowości:

             • SIERAKOWICE PRAWE   od nr 85 do nr 136 oraz numery: 82A, 83M, 83R, 138A, 138B, 139,                                                          139A, 141B, 141C, 141D, 141E

·         BOROWINY (cała wieś)

 

nastąpi przerwa w dostawie wody.

 

Otrzymują:

  1. sołtysi  w/w wsi